ภาพข่าว: เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพตอกย้ำความเชื่อมั่น

จันทร์ ๐๑ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๕:๑๘
ภาพข่าว: เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพตอกย้ำความเชื่อมั่น
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้าน "ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม" ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ฝังกลบ บำบัด กำจัด และการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน และตบท้ายด้วยเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ จากพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด สร้างความสนใจ และตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนกันเป็นอย่างดี
ภาพข่าว: เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพตอกย้ำความเชื่อมั่น ภาพข่าว: เบตเตอร์ฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพตอกย้ำความเชื่อมั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด