ภาพข่าว: ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน

พฤหัส ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๑๕
ภาพข่าว: ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน จากเมืองคีล ประเทศเยอรมณี (ที่6-ซ้าย/แถวนั่งล่าง) นำคณะนักธุรกิจชาวไทยในต่างแดน และต่างชาติจากทั่วโลก ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "The 5th Thai Festival 2018" สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยคณะบุคคลร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด