ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลแห่งอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศไทย

พุธ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๒๕
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยจะสร้างตลาดทุนดิจิทัลให้เป็น "แพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือ" ของประเทศไทยในงาน "ร่วมสร้างตลาดทุนดิจิทัลแห่งอนาคต" โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมากกว่า 100 องค์กรร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง สะท้อนความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการสร้างโอกาสด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาด เตรียมออกต้นแบบแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดทุนทั่วโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสร้างตลาดทุนดิจิทัลให้เป็น "แพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือ" โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของเทคโนโลยีใหม่นี้คือ (1) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (2) การขยายการเข้าถึง (3) ความมั่นคงปลอดภัย และ (4) ประสิทธิภาพสูง

ภายในงาน "ร่วมสร้างตลาดทุนดิจิทัลแห่งอนาคต" วันนี้ (27 มีนาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยตัวอย่างแนวคิดการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค โดยการสร้างโทเคนดิจิทัลจากยารักษาโรคที่คงค้างในสถานพยาบาลและสถานจำหน่ายยา โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะอยู่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลต่อการบริหารจัดการการกระจายยารักษาโรค เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกที่ ถูกเวลา ถูกคน ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ลดภาระงบประมาณของภาครัฐในด้านสาธารณสุข โดยใช้กลไกตลาดทุนให้เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคน ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการสร้างสรรค์ของทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน F10 FinTech Hackathon ในโจทย์เทคโนโลยีบล็อกเชนกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Blockchain and Financial Market Infrastructure) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 โดย F10 เป็นองค์กรที่ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ให้การสนับสนุนและเน้นการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และพร้อมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการสร้างตลาดทุนยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย แพลตฟอร์มแห่งความร่วมมือนี้จัดเป็นหัวใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างขึ้นให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยร่วมระดมสมองใช้ตลาดทุนดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่งเสริมให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และตอกย้ำจุดยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคน" นายภากรกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด