ราชบุรีโฮลดิ้ง ประสบความสำเร็จจัดหาเงินกู้ 222 ล้านเหรียญสหรัฐ เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียว ในอินโดนีเซีย มั่นใจเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2564

พฤหัส ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๑๑
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า PT Medco Ratch Power Riau (MRPR) บริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ประสบความสำเร็จลงนามสัญญาเงินกู้ร่วม มูลค่า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 7,104 ล้านบาท) กับสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ธนาคารเอ็มยูเอฟจี (MUFG) และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) โดยลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียว กำลังผลิตติดตั้ง 275 เมกะวัตต์จะดำเนินการได้ แล้วเสร็จจนสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 ตามกำหนดเวลาแน่นอน

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียวที่มีบริษัทฯ และ PT Medco Power Indonesia (MPI) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในระดับสากล ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการดังกล่าวได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2560 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังจาก MRPR ยื่นเอกสารการสนับสนุนเงินกู้ที่ลงนามแล้วให้แก่การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero-PLN) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า สำหรับสัญญาเงินกู้ร่วมฉบับนี้มีมูลค่า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ ระยะเวลา 20 ปี ความสำเร็จครั้งนี้ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะดำรงความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ MPI และลงทุนระยะยาวในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ

"ความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นใจว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียวจะสามารถก่อสร้างและดำเนินงานผลิตไฟฟ้าได้ราบรื่นตลอดระยะเวลา 20 ปีแล้ว แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินที่มีต่อโครงการและประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือของผู้ลงทุนอย่าง RATCH และ MPI ด้วย บริษัทฯ ซาบซึ้งในการสนับสนุนและความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จครั้งนี้ โดยเงินกู้จำนวนดังกล่าวนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่จะยังประโยชน์แก่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนชาวอินโดนีเซียโดยรวม" นายกิจจากล่าว

MRPR ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PLN ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี โดยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียว ได้ความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่ก่อสร้างและคาดจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับโครงการนี้มีมูลค่า 293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับบริษัทร่วมทุน MRPR ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเรียว มีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 และ MPI ร้อยละ 51 โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองเปกันบารู จังหวัดเรียว ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของอินโดนีเซีย รวมถึงอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวด้วย

เกี่ยวกับ RATCH:

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า รายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น "บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานธุรกิจสู่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า 2 สายในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังผลิตให้ถึง 10,000 เมกะวัตต์หรือเทียบเท่าภายในปี 2566 โดยกำลังผลิตประมาณร้อยละ 50 จะมาจากการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนพลังงานทดแทน กำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ของเป้าหมายรวม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 7,866 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนจากการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว ออสเตรเลีย จีน และอินโดนีเซีย ร้อยละ 34 ของกำลังผลิตรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด