ภาพข่าว: ซีอีเอ เปิด “มินิ ทีซีดีซี เซ็นเตอร์” แห่งที่ 6

จันทร์ ๑๘ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๕
นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 1 จากซ้าย) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิด "แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค" (miniTCDC CENTER) แห่งที่ 6 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครีเอทีฟฮับแห่งใหม่ของภาคตะวันออก เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านงานออกแบบและไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมเสริมแกร่งให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันได้ในตลาดอีอีซี ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก
ภาพข่าว: ซีอีเอ เปิด มินิ ทีซีดีซี เซ็นเตอร์ แห่งที่ 6

คำอธิบายภาพจากซ้าย

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด

และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวกฤษณา เทวกุล ผู้จัดการโครงการมินิ ทีซีดีซี (miniTCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด