ภาพข่าว: "อินเตอร์ ปันรัก สู่ผู้พิการ”

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗
อินเตอร์ได้มีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ซึ่งนำทีมโดย ตัวแทนจากทีม CSR และ H&M Society โดยได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน รวมทั้งเสื้อผ้า ของใช้ และขนม เพื่อสับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ อีกทั้งได้ร่วมใจบริจาคไส้ลูกแม๊กซ์ ห่วงอะลูเมียมแก่สำนักงานเขตบางแค
ภาพข่าว: อินเตอร์ ปันรัก สู่ผู้พิการ

โดยจะส่งสิ่งของเหล่านี้ต่อให้กับมูลนิธิขาเทียมเพื่อนำไปผลิตไม้เท้า ขาเทียม ให้แก่ผู้พิการ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการนำพื้นฐาน 5ส และหลักการ 3 R มาช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกทาง

" มาเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้วให้มีคุณค่าเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมกันเถอะ "

ภาพข่าว: อินเตอร์ ปันรัก สู่ผู้พิการ ภาพข่าว: อินเตอร์ ปันรัก สู่ผู้พิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด