ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าพบรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแห่งสปป. ลาว

ศุกร์ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๕๐
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าพบรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแห่งสปป. ลาว
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานภาคเอกชนเข้าพบ ทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินกระทรวงการเงิน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสานต่อความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนลาวอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด