ภาพข่าว: PPS รับประกาศนียบัตรการต่อต้านทุจริต

พฤหัส ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๔๙
ภาพข่าว: PPS รับประกาศนียบัตรการต่อต้านทุจริต
ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "PPS" รับมอบประกาศนียบัตรจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ CAC ในฐานะได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Coruption : CAC) โดย PPS ได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2559 ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด