ภาพข่าว: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป รับรางวัล "101 Global HR Heroes" จากสถาบัน World HRD Congress

จันทร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๕:๓๘
อีกความภาคภูมิใจของ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ในการได้รับการยอมรับระดับโลก โดย คุณสรัลพัส กิ่งแก้ว Corporate Management Director ได้รับรางวัล 101 Global HR Heroes จากสถาบัน World HRD Congress และได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ที่จัดขึ้นที่ โรงแรม Taj Land End เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป รับรางวัล 101 Global HR Heroes จากสถาบัน World HRD Congress

รางวัลนี้การันตีความเป็นมืออาชีพ ของ สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ สลิงชอท กรุ๊ป ในการช่วยองค์กรไทยให้พัฒนาศักยภาพของงานบริหารและพัฒนาบุคลากรไปสู่มาตรฐานสากลมาตลอด 15 ปี

ภาพข่าว: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป รับรางวัล 101 Global HR Heroes จากสถาบัน World HRD Congress

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด