ธ.ก.ส.สร้างนร.นักออมนักลงทุน11ปีเข้าร่วม8แสนคน

พฤหัส ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๑:๑๑
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารนี้มาตั้งแต่ปี 2551จนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 11 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,223 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมและมัธยมเข้าร่วมโครงการกว่า 800,000 คน มียอดเงินฝาก 845 ล้านบาท สร้างนักออมอย่างฉลาดและส่งเสริมนักคิดนักลงทุนในวัยเยาว์ได้หลายร้อยคน และปี2562 ได้ประกาศผลโรงเรียนธนาคารดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5 โรงเรียนที่เข้ารอบ ระดับเซียนนักออมนักลงทุนวัยเยาว์
ธ.ก.ส.สร้างนร.นักออมนักลงทุน11ปีเข้าร่วม8แสนคน

ร.ร.ธนาคารดีเด่นสร้างเด็กออม จำลองลงทุนสู่เวทีจริงของชีวิต

การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธนาคารมีแนวคิดส่งเสริมการออมของเด็ก ๆ ส่งเสริมการออมให้จำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน โดยมีการสร้างรายได้ เพื่อทำให้เกิดการออม ซึ่งที่ผ่านมามีการสร้างสรรค์กิจกรรม อาชีพหลากหลายเพื่อก่อเกิดรายได้และทำให้เด็กมีเงินออมตามมา อาทิ ทำเกษตร ปลูกผัก ทำสปา และอื่นๆ

ไฮไลท์ 3 ประการหลักที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น คือ 1. สื่อสารให้พนักงานองค์กร และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญเรื่องการออม เป็นนโยบายสำคัญที่ทำมาต่อเนื่อง 2.สนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ งบประมาณ โรงเรียนที่มีปัญหาพร้อมดำเนินการต่อได้ทันท่วงที และในปี 2561 ได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ ช่วยเรื่องระบบฝากทอน หากโรงเรียนมีปัญหาธนาคารโดยฝ่ายเงินฝากส่วนกลางสามารถอำนวยความสะดวกได้รวดเร็ว 3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างความรู้พัฒนาได้รวดเร็วทันสมัย สร้างอนาคตให้เยาวชนมีความรู้ด้านการเงิน การธนาคาร ในแนวคิด "ออมเร็วรวยก่อน ออมมาก รวยมากกว่า" ละแนวคิดที่ว่าสร้างหนี้ควรไม่เกิน 40% ของรายได้ในแต่ละเดือน

ความสำเร็จร.ร.ธนาคาร ธ.ก.ส. ผลักดันเงินฝากสู่ระบบพันล้านบาท

สร้างวินัย นิสัยรักการออม นั่นหมายถึงการสร้างความมั่นคงของครอบครัวเยาวชนเอง และความว่าในปี 2561 นักเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนธนาคารทั้งระบบ คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในปี 2561 มากกว่า 1 ล้านคน มีเงินฝาก 1 พันล้านบาท ทั้งนี้นักเรียนได้รู้วิธีการจัดการระบบการเงิน ทำบัญชีครัวเรือน มีรายได้ต้องแบ่งออม 10%

ปี 2561 สื่อออนไลน์พลังเด็ดดึงเยาวชนพุ่งร่วมโครงการ

สำหรับในปี 2561 เป็นครั้งแรกมีการจัดแข่งขันโรงเรียนธนาคารในรูปแบบออนไลน์และให้ประชาชนทั่วไปร่วมช่วยกันในการค้นหาสุดยอดโรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม ประจำปี 2561ด้วย โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200,000 คน โรงเรียนสมัครเข้ามา 120 โรงเรียน คัดเลือกจนเหลือ 9 ทีม 9ฝ่ายภาค สู่ 5 ทีมสุดท้ายได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลไทรงาม จ.กำแพงเพชร 2.โรงเรียนบ้านทับช้าง จ.จันทบุรี 3.โรงเรียนเทศบาล4(รัตนโกสินทร์200ปี) จ.นครพนม 4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๓๑ จ.เชียงใหม่ 5.โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี

โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปีที่ได้รับรางวัล

ผลการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 31 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมารางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ 200 ปี ) จ.นครพนม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) จังหวัดนครพนม ก่อตั้งและเปิดโรงเรียนธนาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวคิดนโยบายที่ต้องการให้นักเรียนได้รู้จักจัดสรรรายรับที่ได้มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดการดำเนินงานของโรงเรียนธนาคารมีการวางแผนโดยการประชุมร่วมกัน พร้อมกับวางแนวนโยบายหากลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้โดยใช้การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน้าเสาธง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงเรียนธนาคาร โปรโมชั่นรายการออมอุ่นใจได้แต้ม การจัดสัปดาห์การออม จัดกิจกรรมออมปั๊ปรับโชค การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการออมยอดเยี่ยม เป็นต้น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการออม มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยทางวงจะได้รับความไว้วางใจจากทางหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ชุมชน วัด และอื่น ๆ ได้ให้ไปร่วมแสดงในงานต่าง ๆ เช่น งานทอดกฐิน งานบวช งานต้อนรับต่าง ๆ ตลอดจนการประดิษฐ์ดอกกันเกรา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ของที่ระลึก เครื่องประดับ ของตกแต่ง นำมาจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายในโรงเรียน รวมทั้งการจัดตลาดนัดโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่าย ซึ่งเป็นการเรียนรู้เสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน จนก่อเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียน จากกิจกรรมดังที่กล่าวมานักเรียนสามารถจัดสรรและนำเงินที่ได้มาฝากออมกับโรงเรียนธนาคาร ดังสมการที่ว่า "รายรับ – เงินออม = รายจ่าย" ซึ่งเป็นสุดยอดของนักเรียนที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการวางแผนซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นเหมือนต้นกล้าที่จะเจริญเติบโตได้ดีในอนาคต

จากจุดเริ่มต้นเหล่านี้ ทางโรงเรียนธนาคาร มีบัญชีรวม 965 บัญชี ครบ 100 % ณ ปัจจุบันมียอดบัญชีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น 4,932,417.02 บาท จะเห็นได้ว่า โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสานฝันให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของการออมเงิน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง สมดั่งสโลแกนที่ว่า "เก่งกาจ ฉลาดออม" สามารถติดตามรายละเอียด www.baacschoolbank.com/…eams/78

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สนใจติดตามข้อมูล anubansaingam.com/…_205638 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยารางวัลชมเชย : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และ โรงเรียนบ้านทับช้าง

ทั้งนี้จากการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ส่งผลให้ธนาคารดำเนินการต่อยอด ขยายโครงการสู่ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับขยายเพิ่มโรงเรียนเป้าหมายเข้าสู่โครงการให้ได้ปีละ200 โรงเรียน สนใจรายละเอียดติดตามที่ www.aacschoolbank.com

ธ.ก.ส.สร้างนร.นักออมนักลงทุน11ปีเข้าร่วม8แสนคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด