คน กทม ไม่แน่ใจจะมอบของขวัญเป็นอะไรในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

พุธ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๐๙:๐๙
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,209 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 24 - 27 มกราคม 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
คน กทม ไม่แน่ใจจะมอบของขวัญเป็นอะไรในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อวันวาเลนไทน์ ว่าวันนักบุญวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Saint Valentine's Day) หรือที่มักเรียกว่า วันวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Valentine's Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แต่ในประเทศไทยวันวาเลนไทน์กลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีบางกลุ่มที่มีค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ในแบบผิด ๆส่ง ผลกระทบต่อค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมไทย ค่านิยมใหม่เรื่องความรัก และการมีความสัมพันธ์กัน โดยที่ยังไม่ตกลงนับถือกันเป็นคู่ชีวิต หรือทำเพื่อความสนุกสนาน ถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดในสังคมไทย โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทย ร้อยละ 46.2 อันดับที่สองคือไม่ใช่ ร้อยละ 40.0 อันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.8 และให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 53.5 อันดับที่สองคือไม่ให้ความสำคัญ ร้อยละ 33.0 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.5

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าอยากอยู่ด้วยกับคนในครอบครัวในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 43.7อันดับที่สองคือคนรัก/แฟน ร้อยละ 42.3 และอันดับที่สามคือเพื่อนๆ ร้อยละ 14.0

คิดว่าจะไม่แน่ใจจะมอบของขวัญเป็นอะไรในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 22.9 อันดับที่สองคือดอกไม้หรือช่อดอกไม้ ร้อยละ 20.4 อันดับที่สามคือ เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 17.9 อันดับที่สี่คือช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 10.2 และอันดับที่ห้าคือน้ำหอม ร้อยละ 8.0

และคิดว่าอยากพาคนที่ท่านรักจะไปในวันวาเลนไทน์ไปที่ ร้านอาหาร มากที่สุด ร้อยละ 39.9 อันดับที่สองคือห้างสรรพสินค้าร้อยละ 23.7 อันดับที่สามคือ บ้าน ร้อยละ 17.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากไปฉลองวันวาเลนไทน์กับบุคคลใดมากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 14.3 อันดับที่สองคือ BNK48 ร้อยละ 12.2 อันดับที่สามคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ร้อยละ 12.1 อันดับที่สี่คือตูน บอดี้สแลม ร้อยละ 10.3 และอันดับที่ห้าคือ เจมส์ จิรายุ ร้อยละ 8.8

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดอย่างไรที่มีคนกล่าวว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 60.4 อันดับที่สองคือ เห็นด้วย ร้อยละ 26.1 และอันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.5 และไม่มีการวางแผนในการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 71.1 อันดับที่สองคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.3 และอันดับที่สามคือ มีการวางแผนร้อยละ 8.6

คน กทม ไม่แน่ใจจะมอบของขวัญเป็นอะไรในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, BNK48, อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด