ฟินันเซียเชิญร่วมเสวนาฟรี! "พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล"

อังคาร ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๒:๒๐
บล.ฟินันเซียไซรัส เรียนเชิญนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล" เพื่อเรียนรู้แนวทางการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมหลากหลายมุมมองด้านการลงทุนจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำ
ฟินันเซียเชิญร่วมเสวนาฟรี! พลิกโฉมการลงทุน. สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2562

เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร บี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13.00 - 13.30 ลงทะเบียน

13.30 - 15.00 เชื่อมธุรกิจไทย...สู่โลกยุคดิจิทัล

โดย คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณมาโนช พฤฒิสถาพร ผู้มีประสบการณ์ด้าน Fintech ที่ประเทศอเมริกาและประเทศไทย

15.15 - 16.30 หมัดต่อหมัด หลากมุมมองหุ้นไทยในยุคดิจิทัล โดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

สำรองที่นั่ง

คลิกลงทะเบียน >> www.fnsyrus.com/…?id=139

หรือโทร 02-782-2400

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด