อบรมเชิงความรู้สำหรับผู้ดูแลโรคทางจิตเวช

อังคาร ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๐๙:๒๗
สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย (Caregivers Allilance Thailand) ได้เปิดอบรมเป็นรุ่นที่6 ในหัวข้อ การให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ดูแลทางโรคจิตเวช ประกอบด้วย 3 โรคหลัก จิตเภท ซึมเศร้า ไบโพล่าร์ ทางสมาคมได้เปิดอบรมมาแล้ว 2 ปี อบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยต้นแบบหลักสูตรมาจาก Caregivers Alliance Limited (Singapore) เนื้อหาในการอบรม รวม8 บท และ การบรรยาพิเศษ 1 บท รวม 9 บท 9 สัปดาห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด