หลักสูตรอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ดูแลในโรคจิตเวช

จันทร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๑:๒๐
เนื่องจากเราเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเสริมพลังให้กับผู้ดูแลสำหรับโรคจิตเวช 3 โรคหลัก คือ จิตเภท ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา2ปี อบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยต้นแบบหลักสูตรมาจาก Caregivers Alliance Limited (Singapore) ได้เปิดหลักสูตรอบรม 8 บท และเพิ่มหลักสูตรพิเศษ (เสริม) รวมเป็น 9 บท 9 สัปดาห์ ในราคา 2000 บาท รับเพียง 30 ท่านต่อรุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด