"หอการค้าไทย-จีน" ประกาศให้พนง.ที่รับผลกระทบจากฝุ่นพิษ(PM 2.5) ทำงานที่บ้าน ชวนคนไทยร่วมมือกับภาครัฐ งดกิจกรรมก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ

ศุกร์ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๖:๔๖
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน ได้มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ เช่นพนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรหลานที่ไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติได้ เนื่องจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศ

นอกจากนี้ ประธานหอการค้าไทย-จีน เชิญชวน "รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ ไป-กลับเส้นทางเดียวกันให้เดินทางร่วมกัน" และเฝ้าติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ของ "กรมควบคุมมลพิษ" ผ่านแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai ก็จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงมากได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด