เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๖
เอสซีจี มีมติแต่งตั้ง นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคแกจจิ้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคแกจจิ้ง

นายวิชาญ จิตร์ภักดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในเอสซีจี อาทิ

- President & CEO, United Pulp and Paper Co.,Inc.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด