ภาพข่าว: พิธีเปิดตัวโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

พุธ ๓๐ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๕:๐๓
ภาพข่าว: พิธีเปิดตัวโครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" พร้อมเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านทางโปสเตอร์ หน้าจอเอทีเอ็ม และช่องทางอื่นๆ จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด