EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

พุธ ๒๓ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๗:๒๐
นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคุณวรินธร ชัยวิวัธน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กลาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา "โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออกและนำเข้า SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศและได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด