ภาพข่าว: ทีมผู้บริหาร KTAM แถลงผลงานปี 61

พุธ ๒๓ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๒:๒๕
ภาพข่าว: ทีมผู้บริหาร KTAM แถลงผลงานปี 61
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จากขวา) นำทีมผู้บริหาร แถลงผลประกอบการประจำปี 2561 และแผนธุรกิจ ปี 2562 ต่อสื่อมวลชน โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) อยู่ที่ 776,382 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.7% ซึ่งอัตราการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรม และตั้งเป้าอัตราการเติบโตของ AUM ในปี 2562 ไว้ที่ 878,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมคาทิลิยา ฯ จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด