ภาพข่าว: รมช. ตรวจราชการที่ จ. เชียงใหม่

จันทร์ ๑๔ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๓:๐๖
ภาพข่าว: รมช. ตรวจราชการที่ จ. เชียงใหม่
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ของหน่วยงานในกำกับดูแล กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด