ภาพข่าว: โอสถสภาร่วมเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

พฤหัส ๑๐ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๘:๐๒
นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 744,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินงานและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล จากนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสาโรจน์ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และความยั่งยืน (ขวาสุด) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด