ภาพข่าว: “PTG” มอบเงินบริจาคให้แก่ “โครงการวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุธ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๒:๐๖
นายฉลอง ติรไตรภูษิต (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มอบเงินบริจาค จำนวน4,000,000 บาท ให้แก่ โครงการวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยสร้างยาแอนติบอดีรักษาโรคมะเร็ง โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (ที่ 3 จากขวา) คณบดี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ (ที่ 1 จากขวา) หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง และอ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด