ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 มกราคม 2562)

อาทิตย์ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๖:๐๐
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

13.00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของ

นักลงทุน (Market Sounding) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

13.30 น. ทีเส็บ แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 และ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงาน

ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards

(TMVS) ณ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด