ภาพข่าว: เชฟรอน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณระดับทอง งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

พฤหัส ๒๗ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๑๘
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ขวา) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมี นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมสงขลา ตัวแทนจาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณระดับทอง จากกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด