ภาพข่าว: มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

พุธ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๘:๑๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร.เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภาชาดไทย โดยมี (จากซ้าย) นายไพสิฐ แก่นจันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ, นางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารวชิราลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด