ครม.แต่งตั้ง “ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” โฆษกประจำ วธ. ตั้ง “ประสพ เรียงเงิน” เป็นรองโฆษก

อังคาร ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๕๓
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้ง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม แทนนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) และมีมติรับทราบการแต่งตั้งนายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม มีทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เรื่องต่างๆ และการสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ รวมถึงประสานงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจน การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด