สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้สมาชิก ที่ โรงแรมใบหยก สกาย

อังคาร ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๕
สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ นำโดย พันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มใบหยก ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้สมาชิกที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม อาทิ สรพงษ์ ทนาลักษณ์, สมศักดิ์ โสภณศิรินันท์, เรืองสิทธิ์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ โดยมีสมาชิกร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ณ ห้อง Kontent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก สกาย
สมาคมมิตรสัมพันธ์ใบหยก - ประตูน้ำ จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้สมาชิก ที่ โรงแรมใบหยก สกาย

รูปภาพ (จากซ้าย)

1. ดร.เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

2. คุณสรพงษ์ ทนาลักษณ์ สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

3. คุณสมศักดิ์ โสภณศิรินันท์ สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

4. คุณเรืองสิทธิ์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ สมาชิกสมาคมมิตรสัมพันธ์

5. คุณพันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกลุ่มใบหยก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด