ภาพข่าว: ประธานคณะกรรมการ สคช. ร่วมงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

จันทร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑
นายนคร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ( ที่ 3 จากซ้าย ) ร่วมงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 และให้การสนับสนุนบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด