ภาพข่าว: สินไหมทหารบก

พฤหัส ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๕
ภาพข่าว: สินไหมทหารบก
พลตรีชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก รับมอบสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ "พิทักษ์พลกระทรวงกลาโหม" จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับทายาทกำลังพลของกองทัพบกที่เสียชีวิตและปลดพิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 นาย เงินเอาประกันรวม 5,000,000 บาท ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด