ภาพข่าว: มอบรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สัก อ.อ.ป. ครั้งที่ 4

พุธ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๙
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Knock down Funiture"

โดยผลการประกวดออกแบบในครั้งนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ "นายปฏิพงศ์ แจ่มใส" รางวัลที่ 2 "นางสาวมนัสชนก เครือพิมาย" รางวัลที่ 3 "นางสาวพรสุดา หงษากุล" รางวัลที่ 4 "นางสาวนิศามณี ปุกตะคุ" รางวัลที่ 5 "นางสาวสิริมาพร สดสระน้อย" และรางวัลที่ 6 "นางสาวธัญญารัตน์ ปาจิแพ" ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากนั้นร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด