ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 ธันวาคม 2561)

อังคาร ๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

09.00 น. ธนาคารกรุงเทพ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานมอบ

หนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สาน

สายใยรักในครอบครัว” ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ สีลม

09.30 น. ธพว. จัดงานแถลงข่าวผลสำรวจทัศนะต่อสถานการณ์การ

ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ณ SME Development Bank

Tower

10.30 น. กระทรวงอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าว โครงการจัดตั้ง

Thailand Innospace ความร่วมมือระหว่าง 17 หน่วยงาน

ในการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพที่ครอบคลุมทุก

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด