ภาพข่าว: ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. สานต่อโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” ปี 2 ติดอาวุธความรู้ด้านวิทย์ ให้กับเยาวชนไทย

พุธ ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๐๕
นายริอาซ บัคช กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" (Better Science for Better Life) ปี 2 เพื่อส่งมอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ชุดแรกให้กับ นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ สมุทรปราการ 65 พร้อมจัดกิจกรรมวิทยาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ โดยโรงเรียนวัดตำหรุ สมุทรปราการ 65 จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพข่าว: ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. สานต่อโครงการ วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล ปี 2 ติดอาวุธความรู้ด้านวิทย์ ให้กับเยาวชนไทย

โครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล"เป็นความร่วมมือระหว่าง ไบเออร์ ไทย และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นสำคัญ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2560-2562) และ ใน พ.ศ. 2561 นี้ นับเป็นปี 2 ของการดำเนินโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" โดยจะส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (Better Science for Better Life toolkits) ให้กับ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด