ภาพข่าว: ไทยออยล์รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ประเภท “ยอดเยี่ยม”

พุธ ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗
เมื่อเร็วๆนี้ คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลรายงานความยั่งยืน Sustainability Report Award 2018 จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนในกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด