เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2562

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๙:๒๔
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019" โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2562

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงมีนาคม 2562 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ 1) TQA Criteria โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์, รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์,รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 6-8 มีนาคม, รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 13-15 มีนาคม และ รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 20-22 มีนาคม (หาดใหญ่) 2) TQA Application Report Writing โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 28-29 มีนาคม 3) Learning and Sharing with Winner Organizations ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ) 467 พนิตนาฎ หรือ Email [email protected], [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด