ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหาร - คุณอริญญา เถลิงศรี - กรรมการผู้จัดการ SEAC - เตรียมแถลงทิศทางและการขับเคลื่อนของ SEAC ในปี พ.ศ. 2562

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๘
ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหาร - คุณอริญญา เถลิงศรี - กรรมการผู้จัดการ SEAC - เตรียมแถลงทิศทางและการขับเคลื่อนของ SEAC ในปี พ.ศ. 2562
ข่าวล่ามาแรง!! กับการกระตุ้นสังคมไทยให้ "ไม่หยุดที่จะเรียนรู้" เมื่อ อริญญา เถลิงศรี ผู้บริหารหญิงเก่งแห่ง SEAC เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ เดินหน้าผลักดันแนวคิด "Lifelong Learning Ecosystem" สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ที่จะช่วยสร้าง New Learning Mindset ให้คนไทยเข้าใจในการเรียนรู้ที่แท้จริงและดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้าง Skill set ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมแถลงทิศทางและการขับเคลื่อนของ SEAC ในปี พ.ศ. 2562 ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมกันได้ ในวันศุกร์ที่ 14ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.20 น. ที่ห้อง The Capital ณ SEAC อาคาร 2 ชั้น 2 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด