ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 ธันวาคม 2561)

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

07.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

(ประเทศไทย)” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

13.00 น. ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับกรมประมง และ สสว. จัดแถลงข่าว

เปิดบริการขนส่งสัตว์น้ำสวยงามครั้งแรกของไทย ณ

ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่

13.00 น. แถลงข่าวโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้

ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด

AgTech Innovation Award 2019 ณ สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด