ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(7 ธันวาคม 2561)

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

10.30 น. สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย

จัดพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 “เท่นอกกรอบ...

ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” ณ สวน

สามพราน จ.นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด