ภาพข่าว: ทรัสต์ AIMIRT ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๕
ภาพข่าว: ทรัสต์ AIMIRT ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
นายธนะชัย สันติชัยกูล (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายอมร จุฬาลักษณานุกูล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายไพสิฐ แก่นจันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ และเรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต (ที่ 2จากขวา) กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT พร้อมด้วย นายชรินทร์ สัจจญาณ บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และ นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวม 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,300 ล้านบาท ขยายโอกาสการเติบโตของรายได้ และสร้างสมดุลของพอร์ตทรัพย์สินให้มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด