ภาพข่าว: SAAM ปิดท้ายโรดโชว์ กรุงเทพฯ

พฤหัส ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๔
ภาพข่าว: SAAM ปิดท้ายโรดโชว์ กรุงเทพฯ
นายพดด้วง คงคามี (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ โดยมี ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายดิถดนัย สังขะรมย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด