ภาพข่าว: พิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์

ศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
ภาพข่าว: พิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีท่านทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนฯ ณ ห้อง Lane Xang โรงแรม Crowne Plaza Vientiane Hotel นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด