ภาพข่าว: เยี่ยมชมสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์

ศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๐๘:๕๑
ภาพข่าว: เยี่ยมชมสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank) และสื่อมวลชน เยี่ยมชม Export – Import Bank of Thailand Vientiane Representative Officeสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์ ณ อาคาร ANZ ชั้น4 นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด