ภาพข่าว: เปิดงานยิ่งใหญ่ Money Expo Year-End 2018

พฤหัส ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๔:๒๕
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 ซึ่งวารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ที่ ฮอลล์ 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด "Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง" โดยมีธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมกว่า 80 แห่ง มาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนทุกรูปแบบด้วยโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิน/ดาราอีกมากมาย
ภาพข่าว: เปิดงานยิ่งใหญ่ Money Expo Year-End 2018

(จากซ้าย) ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ไพบูลย์ นลินทรางกูรประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด