ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อเรือขนส่งน้ำมัน พัฒนาศักยภาพกองเรือไทย

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๐๐
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 224.64 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ลงทุนต่อเรือขนส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มเส้นทางขนส่งและพัฒนาศักยภาพกองเรือไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด