BPK9 Family 15 ปี แห่งความไว้วางใจ มุ่งสู่ธุรกิจชั้นนำด้าน Health Care ด้วยหลากหลายมิติของการดูแลสุขภาพเชิงรุก ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสากล

พฤหัส ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๐๕
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นับเป็นเวลา 15 ปีเต็ม แห่งความไว้วางใจ จากผู้ใช้บริการที่เลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดูแลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 15 ปี แห่งความภาคภูมิใจ Hospital Of Choice ดูแลด้วยหัวใจ ครอบครัว "BPK9 Family"
BPK9 Family 15 ปี แห่งความไว้วางใจ มุ่งสู่ธุรกิจชั้นนำด้าน Health Care ด้วยหลากหลายมิติของการดูแลสุขภาพเชิงรุก ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสากล

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "ด้วยความไว้วางใจของทุกท่าน เราคือโรงพยาบาล Hospital Of Choice ของหลายๆครอบครัว ทำให้โรงพยาบาลของเรามีความมั่นคง ยืนมาได้จนถึงบัดนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตากรุณา และไว้วางใจโรงพยาบาลของเรา ให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่าน เราเชื่อว่าโรงพยาบาลของเราจะมุ่งมั่นต่อไปในอนาคต ด้วยความไว้วางใจ Trust In Mind ของหัวใจทุกคน เราจะบริการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของเรา"

ด้วยการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม พัฒนาและขยายแผนดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในรูปแบบเชิงรุก ดูแลสุขภาพของเราได้ตั้งแต่ยังไม่ป่วย สิ่งสำคัญของการดูแลสุขภาพ คือ การ "เตรียมพร้อม" เสียแต่เนิ่นๆ "การป้องกัน" ดีกว่า "การรักษา" ใส่ใจในหลากหลายมิติของการดูสุขภาพ ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานสากล ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ระดับสากลพัฒนาและขยายแผนดูแลสุขภาพเชิงรุก ดูแลสุขภาพของเราได้ "ตั้งแต่ยังไม่ป่วย"

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวต่อเรื่องนี้ว่า "จริงๆเราไม่คิดว่าต้องการอะไรมาก เพียงแต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักเรื่องสุขภาพ และการเข้าถึงบริการได้ เพราะการตรวจสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เราได้รู้ก่อน ป้องกันก่อน หากเป็นโรคร้ายไฟลุกลามแล้วดับไม่ได้ แต่ถ้ารู้ตั้งแต่ต้น เราจะแก้ปัญหาได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยว่า เรามีวิธีการดูแลให้ Happy Long Live ได้อย่างไร ตอนนี้เรื่องของตรวจสุขภาพ เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ตระหนักสำคัญ ดังนั้น เรื่องของการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเรา มีความแตกต่างจากที่อื่น ในเรื่องของแพทย์ที่ดูแลเรา จะมีแพทย์ที่ดูแลเฉพาะด้าน เราเน้นหมอที่ดูแลเป็น Specialist แปลว่า มาหาหมอหูก็เจอหมอหู ในเรื่องตรวจสุขภาพถ้ามีโปรแกรมตรวจตา เราก็เจอหมอตา หากตรวจภายในดูแลโดยหมอสูติ เรามีหมอเฉพาะทางแต่ละด้านที่เราดูแล เรามั่นใจว่า สุขภาพสำคัญที่สุด เมื่อเขามาตรวจสุขภาพกับเราแล้ว จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจะได้สบายใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่ถ้าตรวจโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจมีความพลาดได้ ดังนั้น เราเลยตระหนักให้พบแพทย์เฉพาะทางในหลายด้านในโปรแกรม Check Up ของเรา"

ด้วยความใส่ใจในหลากหลายมิติของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุข ในหลากหลายช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ และพร้อมเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพ อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพ , ศูนย์หัวใจ , ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป , ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก , ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง , ศูนย์สุขภาพสตรี , ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ฯลฯ

หลากหลายมิติของการดูแลสุขภาพ และพร้อมเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพ

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวต่อเรื่องนี้ว่า "ในส่วนของบริการ 24 ชั่วโมง เราสามารถเปิดห้อง Cath Lab ตรวจสวนหัวใจได้ภายในเวลาประมาณ 30-40 นาที มีหมอหัวใจอยู่ในไอซียูตลอด พร้อมจะทำ Cath Lab ได้ ส่วนในด้านอื่นๆ เราก็มีบริการ 24 ชม. "1745" เราให้บริการเรื่อง รถ Ambulance รับคนไข้โดยเฉพาะฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรนทร ทำงานร่วมกับราชการ เพื่อให้คนไข้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที เราสามารถออกรถได้ใน 5 นาที และขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยระยะทางไกลหรือใกล้ สามารถใช้บริการเครือข่ายของเราได้ เรามีโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกอยู่หลายโรงพยาบาล ซึ่งเราสามารถจะเอารถที่ใกล้ที่สุดไปหาคนไข้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้บริการได้มาถึงมือหมอให้เร็วที่สุด เรามีความพร้อม ในเรื่องของบุคลากรและเครื่องมือ สามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้ตั้งแต่ในรถ"

ทั้งหมดนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีบริการและดูแลตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมแพทย์ ทีมพยาบาลสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐาน สามารถวินิจฉัยและตรวจรักษาโรคได้อย่างตรงจุด ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดูแลสุขภาพทุกด้าน เข้าถึงผู้รับบริการอย่างเข้าใจ "BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

BPK9 Family 15 ปี แห่งความไว้วางใจ มุ่งสู่ธุรกิจชั้นนำด้าน Health Care ด้วยหลากหลายมิติของการดูแลสุขภาพเชิงรุก ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด