ภาพข่าว: SME Development Bank ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ไทยเด็ด” จับมือภาครัฐ-เอกชน หนุนเงินทุน เพิ่มช่องทางคนตัวเล็กขายของ

พุธ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๑:๔๙
ภาพข่าว: SME Development Bank ร่วมพิธีเปิดโครงการ ไทยเด็ด จับมือภาครัฐ-เอกชน หนุนเงินทุน เพิ่มช่องทางคนตัวเล็กขายของ
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมกับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ร่วมพิธีเปิด "โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station" หรือ โครงการไทยเด็ด โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูกให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำไปต่อยอด ยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน สามารถนำไปจำหน่ายในมุมไทยเด็ดได้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำไปใช้ในการปรับปรุงสถานี รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นางธารินี สุทธิปริญญานนท์ อุปนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด