เรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เลือกเรียนที่ “ราชภัฏโคราช”

อังคาร ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๐:๓๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง15 ธันวาคม 2561 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.entrance.nrru.ac.th ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถสมัคร หรือ ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์

0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512, 1559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด