ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 และการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน

จันทร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๗
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน พศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แพทย์ผู้สนใจสามารถแจ้งเข้าร่วมประชุมได้ที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-716-6744 ต่อ 11 หรืออีเมล์ :[email protected] หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ได้ที่ www.rcpt.org

สำหรับในการประชุมวิชาการสัญจรครั้งนี้ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" โดย ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ หัวข้อ "โรคมะเร็งในผู้สูงอายุ" โดย รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด