TTW เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2561 กำไรสุทธิ 807 ลบ.โต 9.8%

ศุกร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๒๙
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 72.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบจากช่วง ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลัก ๆ มีผลมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคครัวเรือนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน CKP เพิ่มขึ้น 59.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 143.1

โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 22,663 ล้านบาท หนี้สิน 10,967 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,696 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน: ทุนเพียง 0.94 เท่า ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ

TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน คำนึงถึง คุณภาพ ความสะอาด รวมไปถึงความเพียงพอ ต่อเนื่องของการให้บริการ และจะไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด