ภาพข่าว: กลุ่มเมืองไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

อังคาร ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๑:๓๑
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2561 เพื่อการบูรณะปฎิสังขรณ์พระอาราม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน โดยมีนางยุพา ล่ำซำ นายกฤษฎา ล่ำซำ นายสาระ-นางสลิล ล่ำซำ นายภูมิชาย ล่ำซำ นางปุณฑริกา ใบเงิน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด