ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขยายผล

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๔:๐๓
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขยายผล
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าว การจัดงาน "สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พ.ย. 61 บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการสัมมนาตลอดจนเสวนาที่เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด